Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ejdern får inte störas!

Från 2010
Kim Jaatinen är bekymrad över ejdern

Antalet ejdrar i skärgården minskar. Ejdrarnas häckning är i sitt mest kritiska skede vid månadsskiftet maj-juni då den stora kläckningstoppen börjar.

Nylands Brigads visit på en av de fredade holmarna i Tvärminne i Hangö skärgård tidigare den här veckan förstörde häckningen för ett tiotal ejdrar.
Häckningstiden för ejdern är i full gång, och den stora kläckningstoppen är att vänta inom kort.
-Därför är det extremt viktigt att man inte stör ejdern i nuläget, ejdern är mycket utmattad i det här läget av häckningen, förklarar Kim Jaatinen som arbetar på Tvärminne Zoloogiska station i Hangö.

Om man skrämmer bort ejdern från boet kanske den inte orkar komma tillbaka och om den inte gör det inom 90 minuter så misslyckas häckningen.

-Ejdern ruvar hela tiden och under ruvningstiden äter ejdern ingenting, tillägger Jaatinen. Detta leder till att ejdern är utan mat i ungefär 26 dagar och är mycket svag.

Kim Jaatinen tror att bl.a. den stränga vintern har haft inverkan på ungproduktionen hos ejdrarna men även rovfåglar och små rovdjur såsom mink och mårdhund ger sig oftast på ejdern, säger Jaatinen.

(Av Monica Slotte-Wallenius)