Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gymnasistförbundet kräver gemensamma inträdesprov

Från 2010
Bild: Yle

Finlands Gymnasistförbund efterlyser åtgärder för att förbättra studenternas studiemöjligheter. En åtgärd kunde vara möjligheten att med ett urvalsprov kunna söka till alla högskolor där samma utbildning erbjuds. I dagens läge arrangeras till exempel alla urvalsprov till de medicinska fakulteterna på samma dag, vilket gör det omöjligt att söka till fler än ett universitet.

- Skillnaderna fakulteterna emellan kan inte vara så stora att ungdomarna tvingas resa landet runt till inträdesprov och samtidigt läsa olika böcker för olika prov i samma huvudämne, konstaterar förbundets ordförande Teppo Säkkinen.

Gymnasistförbundet påminner också om att tre av fyra studenter söker en studieplats direkt efter gymnasiet, men att bara var tredje student får den studieplats de önskar.

- Universiteten och yrkeshögskolorna måste närma sig de nya studenterna och på eget initiativ presentera åtgärder som leder till att människor inleder sina studier i en yngre ålder. Högskolornas vilja att själva välja sina studerande får inte gå före individens och samhällets behov, säger Säkkinen.
(Av Peter Sjöholm)