Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Betydelsen av sociala medier ännu oklar för företag

Twitter och Facebook logos

Företagen har inte ännu insett vilken betydelse sociala medier kan ha för marknadsföring, kommunikation och marknadsundersökning.

Det visar en utredning som Annonsörernas förbund (Mainostajien liitto) har gjort bland sina medlemsföretag.

En fjärdedel av de som deltog i utredningen meddelade att sociala medier inte utnyttjas vare sig vid marknadsföring
eller kommunikation.

Av de tillfrågade ansåg 63 procent att bristen på information och erfarenhet är ett hinder för en bred användning av sociala medier.

I hälften av företagen anses sociala medier redan spela en stor roll vid marknadsföring, medan 92 procent bedömer att
de sociala mediernas betydelse kommer att växa.

I utredningen som utfördes i april och maj deltog
95 representanter för medlemsföretag i Annonsörernas förbund.

(Av Maria von Kraemer)