Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bazaramba dömdes till livstid

Från 2010
Francois Bazaramba i Borgå tingsrätt
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Den rwandiske man som stått åtalad för delaktighet i folkmordet i Rwanda har av Borgå tingsrätt dömts till livstids fängelse för folkmord. Enligt rätten har Francois Bazaramba, 59, varit med och lett blodsdåden i sin hemby i Rwanda våren 1994.

Bazaramba har i mitten av april 1994 befallit och anstiftat dödandet av fyra tutsier, en man och tre kvinnor. Offren har dödats med olika vapen som klubbor och svärd. Den dömdes syfte har varit att helt eller delvis förinta tutsierna i Rwanda och han har beordrat hutuer att söka efter tutsier som gömt sig och döda dem. Som en följd av det här anser rätten att det är styrkt att ytterligare en kvinna dödades i mitten av april 1994.

Bazaramba har vidare enligt rätten lett en del attacker på Nyakizuberget och i dess omgivning och gett befallningar och råd som lett till tutsiers död.

Tingsrätten finner det styrkt att Bazaramba har försämrat tutsiernas levnadsvillkor i Marabasektorn med omnejd. Den dömde har enligt rätten bland annat spritt fientlig propaganda, organiserat vägspärrar och nattpatruller samt lett deras verksamhet, tvingat bort tutsier från sina hem, ordnat anskaffningen och fördelningen av material som behövts för att bränna folks hem och fördelat lös egendom som fråntagits tutsierna genom våld.

Åtalen i folkmordsfallet har till en del förkastats, till exempel då det gäller några av de tutsiers död som åklagaren ansåg att Bazaramba varit inblandad i.

Tingsrätten ansåg också att det gällande två av åklagarens vittnen har framkommit sådana omständigheter som gör att man kan anse att deras berättelser tillkommit genom tortyr. Rätten beaktade därför inte deras berättelser.Första folkmordsrättegången någonsin i Finland

Bazaramba kom till Finland 2003 och bosatte sig i Borgå 2006. Då hans bakgrund undersöktes av Utlänningsverket uppstod misstankar som senare ledde till att han häktades 2007. Bazaramba nekar fortsättningsvis till sin skuld.

Rättegången är den första folkmordsrättegången i Finland. Processen har varit komplicerad och pågått i över ett år - med resor till Rwanda och Tanzania och vittnesmål på främmande språk som måste förmedlas till rätten via tolk.
Lättare process framöver
Bazarambas försvarsadvokat Ville Hoikkala medger att livstidsdomen är en besvikelse, men menar att försvaret ändå ledde till resultat.

Enligt Hoikkala förkastades ändå största delen av åtalspunkterna. Hoikkala tillade att processen i hovrätten blir lättare än i tingsrätten eftersom en stor del av vittnena inte behöver höras där.

Fallet går nu vidare till hovrätten.

(Av Anders Karlsson)