Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Parlament för immigranter grundas i Finland

Från 2010
Umayya Abu-Hanna
Bild: Yle

Invandrarna i Finland anser att de inte får sin röst hörd. Därför grundar de nu ett eget parlament.

Parlamentet har ingen juridisk status. Målet är
att grunda ett demokratiskt organ som för immigranternas talan.

Till parlamentet väljs 50 medlemmar genom direkta val. Tanken är att det första valet skulle hållas i samband med kommunalvalet 2012, dock inte samma dag.

Kriterierna för rösträtten är långt de samma som för personer som röstar i kommunalval. Men man ska också ha invandrarbakgrund
antingen i första eller andra generation, man ska ha bott minst två år i landet och ha en transnationell identitet.
De exakta definitionerna och kriterierna är dock ännu under arbete.

Motsättningarnas tid är inte förbi

Immigrantparlamentet blir en instans som samlar krafterna under ett och samma organ. Professor Jeremy Gould, själv immigrant
sedan 40 år tillbaka, medger att det här kan leda till att man ytterligare skiljer åt invandrare och infödda finländare. Men han menar att det behövs en motaktion till den våg av främlingsfientlighet som sköljer över landet.

Umayya Abu-Hanna (De Gröna) har förvånats över att det varit svenskspråkiga och medelålders finländska kvinnor
som representerat immigranterna. Nu vill hon att man börjar föra sin egen talan. Och helst vill hon kallas
immigrant - ordet invandrare har en allt för negativ klang. Hon påpekar att inte ens finländarna kallar sig
invandrare då de flyttar utomlands.

(Av Sara Mannsén)