Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Privat åldringsvård fungerar bäst

Åldring

Den privata åldringsvården fungerar bättre än den allmänna åldringsvården, visar en undersökning gjord av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

I undersökningen deltog 1 200 vårdplatser runt om i landet och sammanlagt omfattar undersökningen ungefär 31 000 åldringar. De preliminära resultaten från undersökningen som Valvira nu publicerar omfattar 942 vårdanstalter.

På två tredjedelar av vårdanstalterna har man minst den mängd personal som Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar. Var femte vårdanstalt har mer personal än rekommenderat, men i ungefär tio procent av de undersökta fallen hade vårdanstalterna mindre personal än rekommenderat.
Brist på kompetent personal
De preliminära undersökningsresultaten visar att var fjärde vårdplats hade en del personal som inte var kompetent för jobbet.

På ungefär hälften av vårdanstalterna kontrollerade man åldringarnas medicinering med ett halvt års mellanrum. På ungefär var tredje vårdanstalt kontrollerade man medicineringen en gång per år.

Alla vårdanstalter kunde inte erbjuda åldringarna egna rum. På två tredjedelar av vårdanstalterna var pausen mellan kvällsmålet och morgonmålet över 11 timmar, vilket är allt för länge för en åldring.
(Av Mia Welling)