Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Invandringsfrågor splittrar finlandssvenskarna

Från 2010
Bild: Kjell Herberts

Tankarna kring invandring och invandrare är splittrade bland finlandssvenskarna. Yngre personer är i allmänhet mer toleranta än äldre.

Enligt en opinionsmätning som svenska Yle låtit göra är en majoritet av finlandssvenskarna av den åsikten att det finländska samhället bör utvecklas så att fler utlänningar vill flytta hit.

- Generellt kan man säga att folk tycker att de invandrare som jobbar väl, betalar skatt och sköter sig är välkomna, säger forskare Kjell Herberts som gjort undersökningen.

Finlandssvenskarna är engagerade men mycket delade i de här frågorna. Väldigt få har valt alternativet "vet ej" i enkäten, säger Herberts.

Åsikterna i frågan om Finland bör skärpa sin flyktingpolitik fördelar sig så gott som 50/50. De som ställer sig positiva till mer invandring hänvisar till exempel till att finländarna också en gång i tiden varit i behov av hjälp när man själva utvandrat. De mer negativt inställda vill bejaka vår egen tradition, religion och historia.

I undersökningen framkommer det att drygt 60 procent av finlandssvenskarna vill förbjuda tiggeri.

- Det är många som tycker att det är ett stort problem, speciellt i städerna, säger Herberts.

Ungefär 500 finlandssvenskar svarade på enkäten. Felmarginalen är tre procentenheter i vardera riktning.

(Av Stefan Nordgren)