Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Konstruktionsmiss i brunnar - ödesdigert miljöhot

Från 2010
Kranvatten
Bild: YLE/Jonas Blomqvist

Jordvärmebrunnar i sig är mycket miljövänliga, men det finns hundratals brunnar som är konstruerade så att de utgör miljöhot.

Fem tums borrhål och ytvattentätning är förutsättningarna för en hållbar jordvärmebrunn. Finlands brunnsborrarförening ger också dessa direktiv, men brunnsborrare Tom Allen menar ändå att många företag inte håller sig till direktiven. Orsaken är att det bara är direktiv, inte lag, och då de flesta kunder tittar på prislappen då de väljer vilket företag som skall borra jordvärmebrunnen, så är det lätt hänt att företaget erbjuder det billigare alternativet. Då borras ett för litet hål och det slarvas med tätning.

Det som kan hända är att värmeledningsvätskan, metanol eller etanol, läcker ut och förstör grundvattnet. Det märks om vattnet från egen brunn luktar alkohol. Om så är fallet lönar det sig att kontakta hälsoskydds- eller miljöskyddsmyndigheter. Outi Lankia, hälsoskyddsplanerare i Borgå, har varit med om allvarliga fall där värmeledningsvätska har kommit ut i grundvattnet. Lankia hoppas på mera utredningar om jordvärmebrunnarnas miljöpåverkan, och på snara lagändringar för att förhindra dåligt byggda brunnar.