Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Teleoperatörer ska övervaka nätpiratism

Från 2010
Bild: Yle

En lagändring som förpliktigar teleoperatörer att övervaka sina kunders olagliga verksamhet i internet bereds som bäst vid Undervisningsministeriet.

Lagen kräver att operatörerna meddelar sina kunder om de laddar ner olagligt innehåll från nätet. Motsvarande lagar finns redan i andra länder, såsom Storbritannien och Frankrike.

Uppskattningsvis 200 000 finländare laddar årligen ner film och musik olagligt från internet, men myndigheternas tröskel att ingripa i saken har varit hög.
Lagen avskräcker inte från olagligheter

Problemet med den planerade lagen är att den inte innehåller någon mekanism som reder ut om varningen är den första eller femtionde för nätladdaren. Också den avskräckande effekt som ett straff skulle ha fattas.

Modellen saknar alla former av konsekvenser, vilket gör den ineffektiv, enligt verksamhetschef Antti Kotilainen vid informations- och övervakningscentralen för upphovsrätt.
Även ordförande för Piratpartiet Pasi Palmulehto anser att lagen inte kommer att ha någon effekt. Hur många brev som helst kan dimpa ner i postlådan utan att någonting händer, säger Palmulehto.

Piratpartiet skulle lösa saken så att all privat kopiering görs laglig. Uppphovsrättsorganisationerna däremot kräver en modell där till exempel musikartister och skådespelare säkrare skulle få ersättning för sitt jobb.
Hälften av nättrafiken olaglig
Frågan om nätpiratism är inte oväsentlig ur finländsk synvinkel. Teleoperatörerna Elisa och Sonera uppskattar att cirka en tredjedel av all internettrafik i Finland utgörs av olaglig nerladdning av filmer. När man tillsätter nerladdning av musik, uppgår andelen olaglig trafik till över femtio procent, beräknar operatörerna.

Enligt Kotilainen bör lagen skärpas, eftersom förlusterna för finländska producenter är över 300 miljoner euro på årsnivå.

Lagändringen har nyss kommit från remissbehandling och en utarbetning av lagen fortsätter efter sommarsemestrarna. Meningen är att lagen kunde tas i bruk redan i år.

(Av Frida Ahtokari)