Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Målet är en nordisk stat

Från 2010
Svenska motståndsrörelsen demonstrerar 2007
Bild: Peter Isotalo

Den Svenska Motståndsrörelsen är en radikal nazistisk organisation. Flera av de svenska medlemmarna är fängslade för grova vapenbrott och mordförsök. Här i Finland verkar Kansallinen vastarinta under samma ledare.

Under samlingsnamnet "den nordiska motståndsrörelsen" samverkar svensk, norsk och finsk nazistisk verksamhet. Målet är att bilda en gemensam nordisk stat under en och samma ledare. För att komma dit krävs väpnad kamp. Organisationens medlemmarna tränas därför i kampsporter och knivhantering.

- De vill vara bra på närstrider och på det sättet förbereda sig inför det kommande raskriget, säger Mikael Ekman som är reporter vid tidningen Expo.

De kunskaperna kan också användas i sammandrabbningar med meningsmotståndare. I Sverige har medlemmar från den svenska motståndsrörelsen dömts för mord, mordförsök och grova vapenbrott. I den interna propagandan ligger fokus på hur man ska bete sig i närstrid, stridens psykologi och hur man slåss med kniv.

- Den finska falangen skiljer sig inte från den svenska. När man tränar inför strid är det bara en tidsfråga innan man vill använda det och då ser vi det genom offren, säger Mikael Ekman.

Under de senaste åren har den svenska högerextremismen vuxit. För tio år sedan var manifestationerna nya och lockade ett hundratal personer.

- Det väckte starka reaktioner och det var en massiv mediebevakning. Nu sker manifestationer årligen och har haft upp till 3 000 deltagare.
Internet ökar samarbetet

Utvecklingen har gått snabbt och genom internet har kontakten mellan grannländerna blivit enklare.

- Har du ingen i närheten med samma åsikter kan du vända dig till andra orter eller ett annat land. Det ser vi på olika internetforum där det finns många finländare som har utbyte med Sverige, säger Mikael Ekman.

På den Svenska Motståndsrörelsens träffar finns nästan alltid finländska talare från Kansallinen vastarinta. Vid flera tillfällen har finländare också blivit gripna i samband med manifestationer.

- De ser sig själva som broderorganisationer och då är det en självklarhet att samarbeta. Det är ett ännu tydligare samarbete i Haparanda och Torneå där de har gemensamma flygbladsutdelningar.

Budskapet är riktat mot homosexuella, judar och personer med annan hudfärg. När extremhögern radikaliseras ökar risken för hatbrott mot sexuella minoriteter och personer med utländsk bakgrund. De tre personer som nyligen greps för gasattacken mot Prideparaden i Helsingfors hade alla nazistiska sympatier, men var inga frontfigurer inom rörelsen.

Mikael Ekman påpekar hur viktigt det är att ta dessa organisationer på allvar innan de växer sig stora.

- Får man ett större vitt maktbegär ökar hatbrotten och demokratin undergrävs.

(Av Stefan Nordgren)