Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler unga har prövat cannabis

Från 2010
Cannabisodling i naturen.
Bild: Polisen

Allt fler unga prövar på cannabis, särskilt i gymnasier och yrkesskolor, visar en färsk enkät.

I enkäten Hälsa i skolan uppgav 22 procent av eleverna i yrkesskolor och 16 procent av gymnasieeleverna att de har prövat på cannabis åtminstone en gång. I motsvarande enkät för två år sedan var andelen omkring 4 procentenheter mindre.

Vanligast i huvudstadsregionen

Det är vanligast att pröva cannabis i huvudstadsregionen. Ungefär var åttonde elev i grundskolan och var tredje elev i yrkesskola sade sig ha prövat cannabis minst en gång. Droganvändningen är en aning vanligare bland pojkar än bland flickor.

I kamratkretsar verkar användningen av narkotika ha blivit vardag. Nästan hälften av eleverna i årskurs 8-9 och mer än hälften av eleverna i gymnasier och yrkesskolor kände någon i sin bekandskapskrets som hade prövat på narkotika.

Det har också blivit vanligare att unga blir erbjudna narkotika. Det är numera vanligare att det är någon vän eller bekant som bjuder ut narkotikan än att det är okända personer.

Lätt att få tag på narkotika

Bland gymnasieeleverna bedömde 36 procent och bland eleverna i yrkesskolor 47 procent att det är ganska eller mycket lätt att få tag på narkotika på den egna orten.

Enkäten gjordes av Institutet för hälsa och välfärd och den omfattar över 100 000 elever i södra Finland, östra Finland och Lappland.

(Av Rabbe Nilsson)