Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barnneurolog: Partinens påståenden osanna

Från 2010
Neurolog Markku Partinen
Bild: Yle

Neurolog Markku Partinen vid Helsingfors sömnklinik verkar vara ensam om sina påståenden om att neurologer undersökt sambandet mellan svininfluensavaccinet och narkolepsi redan för flera månader sedan, skriver Mediuutiset.

Partinens påståenden härrör sig från en artikel om sambandet mellan narkolepsi och svininfluensavaccinet, skriven av en rad forskare för en internationell vetenskaplig publikation.

Enligt Partinen undersökte forskarna sambandet mellan vaccinet och narkolepsi redan för flera månader sedan, men anmälde misstankarna först i slutet av juni, då artikeln redan var långt på väg. Partinen säger att forskarna höll låg profil eftersom de ville publicera resultaten i en internationell vetenskaplig publikation.
Uppgifterna dementeras

De övriga forskarna och läkarna, som namngetts i artikeln om forskningsresultaten, dementerar uppgifterna om att de skulle ha varit med om att skriva artikeln.

- Jag har läst artikeln och den presenterar inga slutsatser vad gäller samband mellan narkolepsi och vaccinet mot H1N1. Artikeln presenterar närmast en rad frågor. Mitt namn finns också med i artikeln, men jag har inte varit med om att skriva den, och jag har inte ens blivit informerad om att någon sådan artikel håller på att skrivas. Det betyder alltså att jag inte godkänt artikeln, säger barnneurolog Ismo Ilveskoski vid HNS för Mediuutiset.

Enligt Ilveskoski är han inte den enda läkaren vars namn finns med i artikeln utan godkännande.

Yles finska tv-nyheter rapporterade i går att neurologer har undersökt sambanden mellan svininfluensa, vacciner och sömnsjukan i flera månader.
Bröt mot anmälningsplikt?

Partinen ska höras av Social- och hälsovårdsministeriet. Tjänstemän vid ministeriet ska undersöka huruvida han brutit mot anmälningsplikten och gjort sig skyldig till att sprida felaktig information om bieffekterna av svininfluensavaccinet. Man ska reda ut varför Partinen spridit felaktig information och prioriterat undersökningsresultaten framom anmälningsplikten.

Enligt omsorgsminister Paula Risikko (Saml) har Partinen spridit felaktig information när han påstått att lagen inte förpliktigar läkare att anmäla eventuella bieffekter av vaccinet. Risikko påpekar att också misstankar om bieffekter måste anmälas.

Risikko ska utreda om läkare har försummat sin plikt att anmäla eventuella biverkningar av svininfluensavaccinet till myndigheterna. Omsorgsministern vill ha en utförlig utredning om hur läkarna har gått till väga då de har anmält misstänkta biverkningar.

Risikko påpekar att lagen är entydig: All personal som jobbar inom social- och hälsovården har en lagstadgad skyldighet att anmäla misstankar om biverkningar av vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd THL har hittills fått kännedom om 17 fall av narkolepsi som kan ha en koppling till svininfluensavaccinet. Det här är fler fall än normalt per år.

(Av Eva Blässar)