Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskhall går till privat fiskeföretag

Från 2010
Uppdaterad 21.10.2014 08:53.
nät med olika slags inhemska fiskar
Bild: Yle/ Monica Forssell

Den splitternya och statsfinansierade fiskhanteringshallen i Hangö blir ett privat fiskföretags hall.

Staten hade beslutat att finansiera 90 procent av hallen som skulle främja kustfisket.

Förutsättningarna saknas

Men nu har det visat sig att varken dera av de två användarna hade förutsättningar för sådant stöd.

Fiskare Magnus Ekströms företag kan inte klassas som ett kustfiskebolag.

Den andra användaren, Hangö Fiskargille, stöter på patrull då Fiskargillet inte betalar någon omsättningsskatt för sin verksamhet vilket förutsätts för ett 90-procentigt bidrag.

Den nya planen är nu att hallens investeringsstöd sjunker till 30 procent och fiskare Ekström ensam hyr hela hallen och senare köper den.

Ekström betalar tillbaka stödet

Hangö stad måste betala tillbaka extra stödpengar till staten men dem får staden tillbaka av Ekström,
först i form av hallhyra och resten i samband med att staden säljer hela hallen till honom.

Nästan en halv miljon tillbaka

Kostnaderna för fiskhanteringshallen var närmare 800 000 euro. Staten betalade drygt 700 000 men av det stödet måste nu över 400 000 euro betalas tillbaka.

Fiskhamnen som planerat

Staten har också stött arbetet att iståndsätta fiskehamnen i Hangöby. Kostnaderna om cirka 600 000 euro har fått 90-procentigt stöd. Det stödet behöver inte återbetalas.
Fiskhamnen blir klar i år.

Hangö stadsstyrelse diskuterar frågan på måndag.
(Av Pia Santonen)