Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gröna redo att tumma på skolsvenskan

Från 2010
Läroböcker i svenska
Bild: Yle

De gröna är beredda att tumma på den obligatoriska skolsvenskan.

Partiets styrelse säger i ett utkast till ett nytt språkpolitiskt program - att man kunde vara flexibel när det gäller svenskundervisningen i specialfall - till exempel i kommuner vid östgränsen.

Möjligheten att frivilligt läsa svenska måste ändå garanteras för alla elever också där, anser partistyrelsen.

Samtidigt vill partiet att alla skolelever ska erbjudas möjlighet att börja läsa det andra inhemska språket senast i årskurs fem. De tilläggstimmar som skulle krävas - kunde man enligt de gröna ta från religionsundervisningen.

De gröna ser det som viktigt att barn erbjuds två språkalternativ redan i lågstadiet

Förutom det språk som påbörjas på tredje klass i lågstadiet, bör kommuner kräva att skolor erbjuder undervisning i det andra inhemska språket och minst ett valbart C-språk från och med femte årskursen, säger de gröna.

I de högre klasserna i grundskolan skulle C-språket bli valbart från och med åttonde klassen, anser De gröna. Senast då skulle också elever som inte ännu börjat läsa det andra inhemska språket vara tvungna att inleda språkstudierna i det.

I dagsläge börjar en majoritet av de finska eleverna läsa svenska i sjunde klassen. Undervisning i svenska i finska lågstadier är inte obligatorisk. En del skolor erbjuder trots det möjligheten att läsa svenska som A-språk från och med femte klass.

I svenska skolor läser eleverna vanligen finska som första språk utöver modersmålet, så kallat A1-språk, från och med tredje klassen i lågstadiet, eller som frivilligt A2-språk från fjärde eller femte klass ifall man valt engelska eller något annat språk som A1-språk.

(Av Frida Ahtokari)