Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ryska i stället för svenska får kalla handen

Läroböcker i svenska

Skolorna i Kymmenedalen i sydöstra Finland vill inte byta ut den obligatoriska skolsvenskan mot ryska. Det visar en enkät som Yle har gjort bland rektorer och skoldirektörer i regionen.

Endast en person anser att man kunde byta ut svenskan mot undervisning i ryska.

Svenskan - ett valtema?

Sannolikheten för att svenskan blir ett valtema är överhängande stor. Egentligen är det redan det:

- Statsminister Mari Kiviniemi har gått längst när hon vill byta den obligatoriska svenskan mot ryska i östra Finland.
- En annan stor drivkraft är efterspelet av Karlebyfrågan.

Redaktionen bloggar

Enligt de tillfrågade måste den obligatoriska skolsvenskan bibehållas eftersom man bör kunna tala svenska i offentliga tjänster.

Statsminister Mari Kivniemi (C) har föreslagit att skolorna längs östgränsen kunde välja bort den obligatoriska svenskan och i stället införa obligatorisk ryska.

(Av Stefan Nordgren)