Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nobelpris för provrörsbefruktning

Publicerad 04.10.2010 14:00.

Britten Robert Edwards får årets Nobelpris i fysiologi eller medicin för utvecklingen av In vitro-fertilisering (IVF), meddelar Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Tillsammans med gynekologen Patrick Steptoe drog Edwards i slutet av 1960-talet i gång arbetet med att utveckla metoder att befrukta äggceller utanför kroppen.

Tio år senare föddes världens första provrörsbarn, Louise Joy Brown. Sedan dess har det fötts cirka fyra miljoner provrörsbarn runtom i världen. Louise Brown och flera andra provrörsbarn har fött egna friska barn, vilket enligt
Karonliska Institutet är kanske det bästa beviset för IVF-metodens succé.

Edwards och Steptoe etablerade världens första centrum för IVF-behandling, Bourn Hall-kliniken i Cambridge, med Steptoe som medicinsk chef fram till sin bortgång 1988 och Edwards som forskningschef.

Enligt Karolinska Institutet drabbas mer än 10 procent av alla par som försöker skaffa barn av ofrivillig barnlöshet.

Befruktning utanför kroppen

Då Edwards och Steptoe utvecklade IVF-metoden plockades äggceller ut ur äggstockarna med hjälp av ett slags titthålskirurgi. Äggen placerades i näringslösning tillsammans med spermier som befruktade äggen. De befruktade äggcellerna delade sig och bildade embryon med åtta celler.

Forskningen råkade ut för att bakslag då det brittiska medicinska forskningsrådet avslog ansökan om nya forskningsmedel. Det uppstod också en livlig etisk debatt om metoden.

Med hjälp av en privat donation kunde IVF-metoden utvecklas vidare och den 25 juli 1978 föddes det första provrörsbarnet.
Metoden är numera etablerad i hela världen och långtidsuppföljningar visar att barnen är lika friska som andra barn.

Med tiden har metoden förbättrats på flera sätt. Bland annat kan en spermie injiceras direkt in i äggcellen, vilket förbättrar möjligheterna för män med sämre spermieproduktion att få barn. Mogna ägg kan numera identifieras med ultraljud och tas ut med en tunn nål i stället för titthålskirurgi.

Robert Edwards föddes 1925 i Manchester i England. Han studerade biologi och disputerade 1955 vid Edinburgh University i Skottland om embryonalutveckling hos möss. I dag är han professor emeritus vid universitetet i Cambridge.

(Av Lasse Gustafsson)