Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kritik mot Medone oroar inte i Raseborg

Villa Pentby i Karis

Vårdföretaget Attendo Medone som säljer vårdtjänster till Raseborgs stad har i Tammerfors fått kritik för att spara pengar på bekostnad av patientsäkerheten. I Raseborg är tjänstemännen inte oroliga över vårdkvaliteten bland annat eftersom staden noggrant övervakar vårdproducenterna.

MTV3 rapporterar att anställda vid en bäddavdelning i Tammerfors är missnöjda eftersom personalen är för liten och patienterna för många. Vårdpersonalen hävdar att vårdföretaget Attendo Medone inte beställer in tillräckligt stora mängder mediciner vilket leder till att patienterna inte får de mediciner de behöver. Dessutom kan medicinerna vara gamla säger de anställda.

I Raseborg driver Medone serviceboendeenheten Villa Pentby i Karis. Sannolikheten att felmedicinering kunde ske där är minmal eftersom medicineringen dubbelkollas av flera olika personer, säger vårdkoordinator Tove Hjelt-Fri. Hon har inte märkt några problem i Villa Pentby och påpekar också att vården på ett äldreboende är av en annan typ än på en bäddavdeling. Hjelt-Fri berättar också att Raseborgs stad noggrant övervakar vårdproducenterna.

Bland annat gör vårdkoordinatorn tillsammans med förvaltningsöverläkaren ett stort övervakningsbesök på vårdenheterna en gång om året. Dessutom träffar stadens representanter vårdföretagen cirka en gång per månad och kontrollerar att allting fungerar som det ska. Därtill strävar staden efter att reagera på respons de får av anställda, anhöriga och klienter. I vissa fall gör staden oförberedda stickprovsbesök på vårdenheterna.
Yle Västnyland har också talat med anhöriga till klienter på Villa Pentby som bekräftar att de inte har märkt några större brister i vården.

(Av Veronica Montén)