Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pilotprojekt: Det går att minska skadorna från sura sulfatjordar

Från 2010
Jordbrukarna Arne Lervik och Stefan Östman deltar i projektet Vattenskydd på sura lerjordar på Söderfjärden.
Bild: YLE/Luzilla Backa

De första erfarenheterna från ett pilotprojekt för att råda bot på sura sulfatjordar har varit positiva.
- Ännu har vi inte fått de riktiga resultaten från mätningarna, men det vi har sett med egna ögon i sommar har varit positivt. Tidigare när man vattnat har vattnet runnit bort snabbt, men med hjälp av plastfilmen som nu finns i marken hålls grundvattennivån i marken på en bättre nivå, säger Arne Lervik en av jordbrukarna som är med i projektet.

Försöksområdena ligger på Söderfjärden och i Pedersöre. Forskningsdirektör Peter Österholm, Åbo Akademi, är också positiv till resultaten.

- Jag lite överraskad att det gått så bra. Men det är lite för tidigt att dra slutsatser ännu. Men det verkar positivt, säger Österholm.

Jordbrukarna har haft en stor del i forskningsprojektet Catermass.
- Utan jordbrukarna skulle projektet ha varit ogenomförbart. De har låtit oss använda lite av deras åkrar i forskningssyfte och bidragit med olika metoder för att bibehålla grundvattennivå. De är pionjärer, säger Österholm.

Forskningsprojektet startades i januari 2010 och fortsätter till slutet av 2012. Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för att kartlägga sura sulfatjordar och minska skadorna som de orsakar i miljön och vattendrag.
(Av Agneta Glad)