Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

EU-pengar kan rädda öringen i Ingarskila å

Från 2010
Bild: Yle/ Mikko Haapanen

Nu ska laxfiskarna i Ingarskila å räddas. Elva vattendrag i Finland och Estland restaureras så att laxfisken kan föröka sig också i framtiden.

Ingarskila i Ingå är ett av elva vattendrag som deltar i en stor finsk-estnisk undersökning med mål är att rädda laxen och öringen och trygga en genetisk mångfald för laxfiskarna i Finska viken.

Laxfiskarna ska också i framtiden kunna vandra och föröka sig naturligt i åar som mynnar ut i Finska viken.

Ge laxfiskarna livskvalitet
I praktiken handlar det om att restaurera åar.
Det gäller att jobba med åarnas strömbäddar och med avrinningsområdena för att ge laxfiskarna bättre livskvalitet och minska belastningen på Östersjön.

Ingarskila är en av fem åar i Finland som är med i det stora EU-projektet.
De övriga är Uskelanjoki, Vanda å, Forsby å och Vaalimaanjoki.
I Estland restaureras eller planeras restaurering av sex vattendrag.

Det treåriga laxforskningsprojektet Healfish kostar nästan 1,4 miljoner euro och det finansieras av EU.
Från Finland är till exempel regionförvaltningscentralerna (NTM) med tillsammans med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Estland representeras av sitt havsforskningsinstitut och universitetet i Tarttu.

(Av Pia Santonen)