Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Våtmark skall rädda Täktbukten

Åker i Täktom var våtmark skall byggas

Om ett par veckor hoppas man kunna påbörja byggandet av den konstgjorda våtmark som skall rädda Täktbukten i Hangö från övergödning. Operation Täktbukten är ett samarbete mellan bland annat WWF, Helsingfors universitet och Tvärminnes zoologiska station.

Det är Ari Heinilä som ligger bakom Operation Täktbukten. Heinilä som brukar spendera somrarna i Täktom har följt med Täktbukten i många år. Man har tydligt märkt en försämring av vikens tillstånd, berättar han.

För ett år sen bestämde Heinola att någonting måste göras. Han kontaktade Tvärminnes zoologiska station som i sin tur hjälpte honom att analysera vattenprover. Resultatet visade att vattnet innehöll för mycket näringsämnen vilket leder till en snabb eutofiering.

Konstgjord våtmark

Våtmarken som byggs ett par hundra meter från viken planeras få en storlek på 0,95 hektar. Våtmarken är en naturtyp som så småningom kommer att få en mångsidig flora och fauna. Speciellt fåglar brukar samlas på våtmarksområden. Förutom våtmarkens renande mekanismer så är den också vacker i landskapet, berättar naturinventerare Esko Vuorinen från Karis.

Vatten från regionens avrinningsområde kommer att samlas i våtmarken. Meningen är att vattnet som för med sig jord och näringspartiklar skall stanna upp ett tag. Detta leder till att partiklarna sedan sedimenteras på bottnen så att det vatten som sedan rinner vidare ut i viken är renare.

I Västnyland finns redan ett tiotal konstgjorda våtmarker. Forskning visar att det här är ett mycket effektivt sätt att rena vattendrag från övergödning, fortsätter Vuorinen.

Våtmarken byggs på Mikael Winbergs ägor

Jordbrukare Mikael Winberg äger marken där våtmarken kommer att byggas. Han säger att han är glad över att kunna hjälpa till eftersom han tycker att ändamålet är fint.

Winberg berättar att byggandet av den här våtmarken är lite exceptionell eftersom man vanligtvis anlägger våtmarker på låglänta ställen men i Täktom kommer man att vara tvungen att gräva bort nästan 2 meter jord. Det kommer att innebära runt 7000 kubikmeter och Winberg säger att man troligen använder jorden till att dämpa ljudet som kommer från flygfältet brevid, genom att bygga en jordvall.

Våtmarken beräknas vara klar åtminstone tills nästa sommar tror Winberg, och enligt WWF:s uträkningar kommer projektet att kosta cirka 15 000 euro.

(Av Sofia Söderlund)