Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nordamerikas el på väg tillbaka

Från 2003

Det omfattande elavbrott som i torsdags mörklade stora delar av den nordamerikanska östkusten börjar vara över.

New York fick strömmen tillbaka tidigt i morse och tunnelbanan började fungera under förmiddagen. Fortfarande är ändå nio miljoner i USA och Kanada utan el.

USA och Kanada grundar nu tillsammans en expertgrupp som ska utreda orsakerna till det största elavbrottet i Nordamerikas historia.

USA:s president George Bush har kallat strömavbrottet en stor väckningssignal. Han anser att USA inte kan ha ett elnät som riskerar att kollapsa.
Stora delar drabbades
Strömmen avbröts i delar av New York, Detroit, Cleveland och Michigan i USA samt i Toronto och Ottawa i Kanada. I delstaten New York blev 19 miljoner människor utan el.
Också mindre städer drabbades.

Tusentals New York-bor promenerade i 33 graders värme till
sina hem eftersom kollektivtrafiken stod stilla. Trafikljusen
fungerade inte och trafikstockningarna var omfattande.
Mobiltelefonerna fick inte kontakt med sina nät och
datorsystemen slogs ut. Många människor fastnade i mörka metrostationer och hissar då strömmen bröts av. Flygplatserna fungerade i begränsad utsträckning. Nio kärnkraftsreaktorer måste stängas av i fyra delstater i USA. Det finns inga rapporter om dödsoffer eller materiella skador.

Strömavbrottet i östra Kanada berör uppskattningsvis tio miljoner människor, i bl.a. huvudstaden Ottawa och landets största stad Toronto. Inte heller i Kanada har det förekommit några rapporter om skador.

Motstridiga rapporter om orsaken till elavbrottet

USA:s president George Bush har meddelat att elavbrottet hade tekniska orsaker och att det inte finns några tecken på
terrorattentat.

Elavbrottet i natt tros ha förorsakats av ett blixtnedslag i ett kraftverk i Niagara vid gränsen mellan USA och Kanada. Samtidigt inleddes en kedjereaktion som snabbt slog ut det känsliga elnätet. Enligt den kanadensiska premiärministern Jean Chrétiens byrå förorsakades det massiva elavbrottet troligen av
en olycka vid ett kärnkraftverk i Pennsylvania.

Experter vid elverk i USA hävdar att kraftverket i Pennsylvania fungerar utan problem och att felet måste sökas på andra håll.

Den rådande värmeböljan medför kraftigt
ökad användning av energislukande
luftkonditioneringsapparater vilket belastar elnätet.

USA och Kanada utväxlar beskyllningar

De amerikanska och kanadensiska myndigheterna beskyller ömsesidigt varandra för att bära skulden för
elavbrottet.

Premiärministern för den kanadensiska delstaten Ontario
Ernie Eves hävdar att orsaken till elavbrottet stod att finna i
den amerikanska Mellanöstern.

Talesmän för den kanadensiske premiärministern Jean
Chrétien sade strax efter det att elavbrottet inträffat att det
berodde på problem i kärnkraftverket i Pennsylvania i USA. De amerikanska myndigheterna tillbakavisar påståendet om
problem i Pennsylvania-kraftverket och anser att felet låg på
den kanadensiska sidan.

Amerikanerna trodde mera på ett fel i kraftlinjerna mellan
USA och Kanada.

(Av Maria von Kraemer)