Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sälj inte Björkboda skola!

Från 2010

Sälj inte Björkboda skola. Det tycker Kimitoöns fullmäktigeledamot Carola Antskog (sfp). Antskog lämnade under onsdagens fullmäktigesammanträde in en motion angående försäljningen av den före detta skolan.

Orsaken till att Carola Antskog motsätter sig en försäljning är att Kimitoöns vuxeninstitut behöver utrymmen i skolan. Enligt Antskog kan kommunen garantera att institutet får fortsätta verka i fastigheten bara om kommunen själv äger fastigheten.

Inte rätt att sälja ännu

Att beslutet om att stänga byskolorna på ön inte heller vunnit laga kraft ännu anser Antskog också att ger orsak att nu skynda långsamt med säljandet av de gamla skolorna på ön.

Familjen von Wendt vill köpa Björkboda skola

Enligt tidigare beslut ska de gamla skolorna säljas efter årsskiftet.
Förra veckan beslöt Kimitoöns kommunstyrelse i alla fall att sätta Björkboda skola till försäljning tidigare än tänkt. Detta eftersom man fått in ett intressant anbud på skolan. Anbudet kan ändå inte beaktas förrän skolan officiellt är till salu.

Bakom det färska anbudet står familjen von Wendt. Orsaken tilla tt de vill köpa den gamla skolan är att de vill att Vuxeninstitutets kursverksamhet fortsätter i fastigheten.

Motionen behandlas nästa gång i Kimitoöns kommunstyrelse.

(Av Monica Forssell)