Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Behovet av islamundervisning ökar

Från 2010
Uppdaterad 29.08.2012 08:53.
Koranen
Bild: AP Graphics Bank.

De flesta svenskspråkiga elever med muslimsk bakgrund finns i Österbotten. Trots det är det få kommuner i Österbotten som ordnar islamundervisning.

I Närpes finns det omkring 60 elever med muslimsk bakgrund men ingen islamundervisning eftersom ingen konkret förfrågan har kommit. Emina Arnautovic som sitter i Närpes fullmäktige och själv också är muslim säger att man via hemspråksundervisningen delvis kunnat tillgodose behovet av undervisning i muslimsk kultur.

I Malax ordar man islamundervisning för 16 elever i Yttermalax skola för andra året. Rektor Yngve Lolax är nöjd över att man lyckats få tag på en kompetent lärare - något som är ett stort problem då det gäller islamundervisning.

Skolan är skyldig att ordna islamundervisning redan om tre elever uttrycker en önskan om att få det. I Svenskfinland uppges efterfrågan vara liten. Enligt utbildningsstyrelsen kommer behovet av islamundervisning ändå att öka och redan inom tio år behöver närmare 2% av grundskoleeleverna islamundervisning.

I framtiden kommer vi att ha en växande grupp av finländska muslimer som är invandrare i andra och tredje generation. Den nyaste läroplanen i islam är från 2006 och i den betonas en allmän islamundervisning som skall ge insikt i islam men också lära eleverna om andra religioner.