Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sverige söker ingenjörer i Finland

Från 2010
Datakrets
Bild: Yle/Steve Allen

Behovet av ingenjörer har förändrats kraftigt i Finland under de senaste åren. Medan vi har gått från en stor efterfrågan på arbetsmarknaden till ett överutbud av ingenjörer, är läget det motsatta i Sverige.
Strukturomvandlingar och generationsskifte har lett till ett stort behov av ingenjörer i Sverige. Det här har gjort att man nu vänder sig utanför landets gränser för att rekrytera folk, bland annat mot Finland.

Här välkomnar branschfolket en effektivering av den nordiska arbetsmarknaden.
Språkfrågan delar dock åsikterna. Skall man tala svenska eller klarar man sig på engelska?

Rektor för yrkeshögskolan Arcada, Henrik Wolff, anser för sin del att skandinaviskan fortfarande är det gällande språket utanför koncernspråket engelska.

(Av Frida Ahtokari)