Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Fullmäktige grävde fram centrumtunneln - igen

Från 2010
Bild: Yle

Helsingforspolitikerna vill hålla dörren på glänt för centrumtunneln. Tunneln ingår som en reservering i den underjordiska generalplan som stadsfullmäktige godkände igår.

De gröna och Vänsterförbundet krävde att centrumtunneln skulle strykas från planen. Efter omröstning beslöt fullmäktige med 49 mot 33 att reserveringen för centrumtunneln innefattas i generalplanen.

Tanken med generalplanen är att kartlägga de existerande underjordiska områdena och reservera utrymmen för nya underjordiska projekt. Bakgrunden till generalplanen är det ökade behovet av underjordiska utrymmen i staden.

Genom att göra en helhetsplan för de underjordiska områdena vill staden se till att det också i framtiden finns bergområden att utnyttja under jorden.

De byggda underjordiska områdena omfattar idag cirka nio miljoner kubikmeter, eller 400 fristående underjordiska lokaler. Den underjordiska generalplanen är den första av sitt slag i Finland och unik också i global jämförelse.

(Av Rikhard Husu )