Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Näringslivet flaggar för centrumtunneln

Från 2010
Bild: Yle

Helsingforsregionens handelskammare slår på trumman för centrumtunneln. Enligt handelskammarens vice-vd Jorma Nyrhilä behövs tunneln i framtiden då Helsingfors byggs ut.

Centrumtunneln skulle göra trafiken smidigare i innerstaden och den skulle också ha positiva inverkningar på kollektivtrafiken i Helsingfors, säger Nyrhilä. Han uppmanar Helsingforspolitikerna till långsiktighet då det kommer till trafikplaneringen:

- Vi ska inte fatta beslut som gör det omöjligt att bygga tunneln i framtiden!

Om centrumtunneln inte byggs finns det en risk för att de bilburna kunderna söker sig till de övriga städerna i huvudstadsregionen. Det här skulle ha en förödande effekt på Helsingfors, varnar han.

En av de springande punkterna i diskussionen om centrumtunneln är finansieringen. Motståndarna till centrumtunneln har krävt att näringslivet deltar i finansieringen av tunneln, ifall projektet blir akuellt.

Jorma Nyrhilä tror ändå inte att företagen vill vara med om att finansiera tunneln. Näringslivet betalar ju inte heller extra för vägar eller annan infrastruktur, påpekar han.

Stadsplaneringsnämnden diskuterar planerna för centrumtunneln i januari. Man räknar med att tunneln ska kosta över 500 miljoner euro.

(Av Rikhard Husu )