Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tysk giftskandal sväller

Ägg sorteras på en hönsgård

Dioxinskandalen i Tyskland kan växa. Enligt nya uppgifter är mängden dioxinhaltigt djurfoder som har tillverkats mer än fem gånger större än vad man hittills har trott.

Enligt en rapport från det tyska jordbruksministeriet handlar det om närmare 3 000 ton dioxinhaltigt fett och inte drygt 600 ton, som har blandats i foder till främst värphöns.
De första testerna av ägg, som har lagts av höns som har ätit av det förgiftade fodret, visar ändå att dioxinhalten i de flesta fall inte ligger över gränsvärdena.
Bondgårdar i minst åtta av Tysklands 16 delstater har fått förgiftat foder levererat till sig.

Masslakt och avstängning
I flera delstater i nordvästra Tyskland har man masslaktat kycklingar efter misstankar om att gårdarna har gett djuren foder som har innehållit dioxin. Bara i delstaten Niedersachsen har över 1000 hönsfarmer stängt.

Det giftiga foderpartiet antas ha kommit till Tyskland från en tillverkare i Nederländerna. Dioxiner är starkt giftiga. De är cancerframkallande och stör fortplantningsförmågan.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppger att man inte ännu känner till om tyska produkter med dioxinhaltiga ägg eller broiler finns i handeln i Finland. Enligt Evira importeras inte ägg som sådana från Tyskland.
(Av Peter Sjöholm)