Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

TS: Pappor kan få faderskap bekräftat utan lov

Från 2011
Ett barns arm om pappas hals
Bild: Jarmo Jääskeläinen

En planerad lagändring kan göra det möjligt för den biologiska fadern att fastställa sitt faderskap, även utan moderns medgivande, skriver Turun Sanomat.

Lagstiftningsrådet Markku Helin säger till TS att lagstiftningen kunde gälla även fall där barnet har fötts i äktenskapet, men där fadern är någon utomstående.

Justitieministeriets planer är ännu i startgroparna och en eventuell lagreform kommer att genomföras först av nästa regering, enligt Helin, men behovet finns: den nuvarande faderskapslagen är från år 1976 och ses som föråldrad i dagens läge. 1976 föddes fem procent av barnen utanför äktenskapet, medan siffran i dag är 40 procent, säger Helin.

Cirka 1 500 faderskapsundersökningar utförs årligen i Finland - en majoritet på mannens begäran.

Ifall barnet föds utanför äktenskapet är fadern enligt nuvarande lagstiftning rätt så värnlös om modern säger nej till ett faderskapstest. En utomstående fader har inga rättigheter gentemot ett barn som föds inom ett äktenskap.

Saken försvåras också av att faderskapet inte längre får utredas fem år efter att ett inomäktenskapligt barn har fötts.

Enligt Statistikcentralen finns det dryga 100 000 finländare som har en obekräftad fader.

(Av Frida Ahtokari)