Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Svensktalande bättre folk en myt"

Från 2011
Airisto segelsällskaps hamn på Beckholmen
Bild: YLE/Annika Holmbom

Svensktalande bättre folk är en myt, säger forskaren Liisa Moilanen vid Arbetshälsoinstitutet. Hennes nya forskning visar att finlandssvenskar har mer socialt kapital, men de varken tjänar mer eller har mer egendom än andra finländare.

- Svenskatalande bättre folk finns inte. En del svenskspråkiga har högre lön precis som endel finskspråkiga och högre tjänstemän mår bättre än arbetare, men svenskspråkiga är inte en homogen elitgrupp som är mer förmögen än finskspråkiga, säger Moilanen.

Myten om svenskatalande bättre folk har långa anor. Moilanen misstänker att den närs av att andra finländare i högre grad jobbar som arbetstagare medan svenskspråkiga oftare är företagare eller jordbrukare.

Det finns inga skillnader i hur mycket språkgrupperna förtjänar. Däremot har män genomgående bättre lön både bland finsk- och svenskspråkiga. Moilanen kunde inte heller finna skillnader i egendom. De svenskspråkiga placerar däremot oftare sin förmögenhet i aktier.

Svaren samlades in under 2007 och omkring 1 500 finländare deltog i undersökningen. Resultaten försvagas något av att andelen finlandssvenskar är liten.

Den enda skillnaden mellan svensk- och finskspråkiga är att de unga svenskspråkiga verkar ha ett större socialt kapital. De har större familjer och fler vänskapsrelationer. Svenskspråkiga förhåller sig också lite positivare till sitt jobb än andra finländare.

(Av Henrika Juslin)