Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vrakölets bäst-före-datum förbi

Från 2011
Bild: VTT

Ölvänner kan i framtiden få smaka på öl från det åländska vraket. VTT måste ändå först ta reda på hur receptet såg ut. Det var provsmakning i går och bedömningar var att det smakade öl men att "bäst-före-datum" var förbi.

I somras lyftes fem ölflaskor tillsammans med champagneflaskor från ett gammalt skeppsvrak från 1800-talet. Flaskorna, som legat bevarade på havets botten på cirka 50 meters djup, tros ha tillverkats under första halvan av 1800-talet. Under bärgningsarbetet gick en av dessa flaskor sönder då det sköra glaset hade en spricka. Man kunde då konstatera att flaskan innehöll skummande mörkt öl.

Ålands landskapsstyrelse har låtit Statens tekniska forskningscentral VTT undersöka en ölflaska från vraket. VTT försöker nu ta reda på ölens ingredienser och med hurudan jäst ölens jäsningsprocess har skett.

Det är frågan om en av världens äldsta bevarade öl och landskapsstyrelsen är intresserad av att börja producera den på nytt.

– I första hand vill vi analysera innehållet i flaskorna. Vår förhoppning är därefter att man ska kunna återskapa det ursprungliga receptet så att det kan användas vid nytillverkning, säger avdelningschef Rainer Juslin vid Ålands landskapsregering.

Arbetet med att åldersbestämma vraket pågår ännu. Det bedöms dock vara ett fartyg som sjönk under första halvan av 1800-talet. I lasten har också hittats flera olika sorter gammal champagne.

VTT väntas vara färdig med sin forskning i maj.

(Av Ann-Lis Fredriksson)