Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg ser över kosthållet

Från 2011
Hjärtförbundet upprepar kostrekommendationerna
Bild: Yle

Raseborg utreder möjligheterna till ett stort centralkök eller alternativt flera produktionskök.

Det finns flera modeller då det kommer till kosthållet. En modell bygger på att ha endast ett stort centralkök. Alternativt kan det finnas flera centralkök.
Ytterligare finns det en ny variant som har tagits i bruk på en del platser i bland annat Sverige.
Modellen går ut på att man har ett centralkök som producerar råfabrikat. Den här maten färdigställs sedan där den distribueras.

- Det är de här här alternativen som ska utredas före vi tar ställning till vilken linje vi går in för, säger Björn Siggberg (SFP) som är ordförande för direktionen för intern service.

Frågan om centralkök utreds av avdelningen för intern service, på begäran av direktionen för intern service.
En obunden konsult ska ge en offert som sedan utvärderas av direktionen för intern service.
I sista hand går frågan till stadsfullmäktige.

För en möjlig ändrig i kosthållsplanen har Raseborg budgeterat 800 000 euro för år 2012 och 1 miljon euro för år 2013.

Lång process
Vid avdelningen för intern service är arbetet nu i startgroparna.
- Vi kommer att titta väldigt noggrant på den här frågan, säger avdelningschef Roald von Schoultz. Vi har ingen stram tidtabell och det här kommer att ta åtminstone hela året.
- Det är helt klart att alternativet med flera produktionskök är med i beredningen, säger Schoultz. Vi utreder först och det kan visa sig att centralköksalternativet inte alls skulle vara det bästa.

Mindre kök ger mervärde

Tanken att ha centralkök är inte ny i Raseborg, utan till exempel i Karis finns ett centralkök. Köket lagar mat som skickas till sexton olika platser och i portioner blir det ungefär 2000.

- Både de små och stora köken fungerar, men det är klart att maten är bättre om den görs i mindre mängder, säger Lena Huldin i Karis centralkök. Med mindre mängder kan maten göras godare och hälsosammare. Till exempel kunde man då köpa råvaror direkt från någon mindre gård, vilket kanske inte går om det ska lagas mycket mat.

Huldin lägger fram nackdelen med att maten inte är lika varm om den lagas i ett centralkök.

- Jag tycker att det är viktigt att maten faktiskt är varm och det är klart att den är varmare om skolan gör den i ett eget kök, säger Huldin.

Uppskattning bland föräldrar
Före Huldin började jobba i Karis centralkök lagade hon mat vid ett daghem.
- Det var flera gånger som föräldrarna frågade om maten gjordes på daghemmet, säger Huldin. Många var nöjda då maten verkligen lagades på den plats som barnen var på.

(Av Västnyland)