Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svåraste isläget på 34 år

Svenska isbrytaren Frej assisterar fartyg i Kvarken.

RG Lines färja RG 1 har nu fått isbrytarassistans och har kunnat lämna Holmsund. Det är den svenska isbrytaren Frej som assisterar RG 1.
Färjan avgick från Holmsund vid tvåtiden på onsdag eftermiddag. Hur länge överfarten kommer att ta är svårt att säga. Minst sju timmar, om allt går bra. Färjan avgick med mindre än två timmars varsel - därför har man bara två passagerare ombord.

Isläget är exceptionellt
Trafikverket säger att isläget är det värsta på 34 år. Finlands alla åtta isbrytare arbetar för högtryck på havsområdena och i Kvarken assisterar svenska isbrytare också på finskt vatten.
Isbrytaren Sisu rör sig nu utanför Karleby, Kontio finns mitt i Kvarken och Nordica strax söder om Kaskö. Trafikverket uppger att så många som 60 fartyg sitter fast i hamnar eller till havs i Bottniska viken.
Hård vind försvårar läget ytterligare
I kväll och i natt väntas den sydliga till västliga vinden öka och det kommer att försvåra läget ytterligare.
Vid sjöbevakningen i Vasa säger man att läget nu är under kontroll - de stora tankfartyg som har legat fast i isen rör sig och är på väg mot friare, om än istäckta, vatten.

Läs också: Trafikverkets pressmeddelande !

(Av Agneta Glad)