Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Staten stöder skräpfiske men kommunerna tvekar

Från 2011
Bild: Yle/Tove Virta

På nationell nivå och EU-nivå finns det ett stort stöd för så kallat reduktionsfiske, då man fiskar upp så kallad skräpfisk såsom braxen och mört. Nationella pengar finns beviljade långt över en miljon euro för det här ändåmålet.

Fiskaren Klaus Berglund i Ingå har önskat få syssla med reduktionsfiske i Pickalaviken i Sjundeå - men tekniska nämnden sade nej.

Så här motiverar nämnden sitt negativa beslut enligt ordförande Pekka Keränen från sdp:

- Berglund har också andra lov på Pickalaviken, han anses inte behöva fler lov för att fiska med ryssja på kommunens vattenområde. Det diskuterades också lite huruvida ryssjorna stör båttrafiken, säger Keränen. Beslutet väckte debatt, men någon egentlig lagparagraf finns inte som nämnden hänvisar till.

Av nämndens 9 medlemmar valde 4 att inte rösta. Kunde det ha varit frågan om att nämnden visste för lite?
- Tekniska chefen presenterade nog ärendet, säger ordförande Keränen. Det fanns ett förslag att bordlägga ärendet och att Berglund skulle ha kommit för att berätta mer. Men beslutet blen nu ett nej.

- Folk i de kommunala nämnderna har inte tid att lägga sig in i ärendena. Jag är också lite beymrad över den ekologiska kompetensen, säger Klaus Berglund.

- Jag är väldigt förvånad, jag förstår inte orsaken till att nämnden röstat emot föredragandes förslag, säger Christina Gestrin, som är Nylands Fiskarförbunds ordförande.

Det finns alltså en skillnad mellan det nationella tänkandet och det kommunala.
- Vi måste ha misslyckats med marknadsföringen av det här projektet, där får vi förbättra informationen, säger Gestrin.

Finland har i ett program för att rädda Östersjön förbundit sig till att minska mängden fosfor, som är en orsak till övergödning, med 150 ton per år.
Reduktionsfiske tar bort fosfor ur havet, vilket får blågrönalgerna att minska.Fosforen ger blågrön-algerna näring.

- Det är ett bra och mycket kostnadseffektivt sätt att få upp fosfor. Som projekt ser jag väldigt få risker med projektet, säger Karl-Johan Lehtinen, som är tidigare professor i miljöanalys, om skräpfiske - eller reduceringsfiske:

Riksdagen har tidigare beviljat ett stöd på 1 miljon euro för Finska viken och Skärgårdshavet, jord - och skogsbruksministeriet har gett 200 00 euro för Bottniska viken. Riksdagen har sedan ytterligare beviljat 400 000 euro för reduktionsfiske för sjöarna i landet. Nu i mars ska det bli dags för fiskarna att konkret kunna ansöka om bla det stöd på 1 miljon euro för reduktionsfiske som riksdagen beviljat för fiskare som fiskar i Finska viken, dvs allt mellan Kotka och Hangö. Vem som får det besluts i april.

(Av Veronica Montén)