Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SDP vill ha klimatlag

Kyltorn vid det tyska brunkolseldade kraftverket Jähnschwalde i Tyskland

Socialdemokraterna vill stifta en klimatlag där det slås fast hur mycket Finlands växthusutsläpp ska minska varje år. Enligt riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri borde Finland minska sina utsläpp med 80 procent fram till år 2050.

Partiet vill också fästa uppmärksamhet vid energisnålt boende och satsningar på kollektivtrafik.

SDP har inte mycket övers för Sannfinländarnas förslag på att slå ihop Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet. Enligt SDP ska Miljöministeriet bevaras som en självständig enhet och bevakningen av miljöfrågor ska stärkas. Enligt partiet borde alla djurskyddsfrågor flyttas över till Miljöministeriet.

SDP berättade på tisdag om sina klimat- och miljöpolitiska målsättningar inför riksdagsvalet.
(Av Stefan Nordgren)