Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Krucifix tillåts i italienska klassrum

Jesus på korset

Italiens regering får rätt i frågan om krucifix i skolornas klassrum.

Enligt Europadomstolen i Strasbourg kan krucifix inte anses kränkande för icke-kristna elever. Dagens beslut från Europadomstolens stora kammare är slutgiltigt.

Det var en finländsk kvinna, bosatt i Italien, som år 2006 väckte talan vid Europadomstolen mot krucifix i klassrummen. Hon ansåg att de kränkte icke-troende elevers rättigheter.

I ett första beslut, i november 2009, gav domstolen henne rätt. Beslutet väckte häftig debatt i Italien.
(Av Lasse Gustafsson)