Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sasi: Europarådets kritik i språkfrågan befogad

Från 2011
Kimmo Sasi
Bild: Yle

Europarådet varnar för att svenskans ställning som nationalspråk i Finland är hotad på lång sikt. Grundlagsutskottets ordförande Kimmo Sasi säger att kritiken är befogad.

De största hoten är tjänstemännens dåliga kunskaper i svenska och brister i svenskundervisningen, skriver Europarådet i en rapport om minoritetsspråk.

I rapporten får Finlands lagstiftning om minoritetsspråk beröm men rådet kräver ändå att bristerna i lagen åtgärdas.Sasi är inte överraskad
Grundlagsutskottets ordförande Kimmo Sasi är inte överraskad över kritiken. Enligt Sasi har Europarådet redan tidigare upprepade gånger påpekat att det är svårt att få service på svenska i Finland, trots att rätten till svensk service stadgas i lagen.

Europarådet rekommenderar nu bl.a. att man i Finland ska se över nivån på undervisning i svenska och också trygga service på svenska.

- När Europarådet rekommenderar åtgärder för att förbättra skolsvenskan betyder det att vi ska utreda ärendet och ta upp det vid Justitieministeriet och försöka komma med förslag till Undervisningsministeriet på vilket sätt man kan garantera tjänster på svenska. Det leder inte direkt till åtgärder, men det ökar trycket att göra någonting, säger Sasi.

Problemet känt i grundlagsutskottet
Också grundlagsutskottet har enligt Sasi konstaterat tidigare att svenska tjänster inte i längden kommer att vara på den nivå som stadgas i lag. Han menar att man måste ta ärendet på allvar på grund av Europarådets och grundlagsutskottets utlåtanden. Han anser också att Ahtisaarigruppens språkprogram och Europarådets rapport stöder varandra.

- Ahtisaarigruppen har vissa skrivelser för regeringsprogrammet. Och egentligen kan grundlagsutskottets och Europarådets ställningstaganden ge Ahtisaarigruppen tyngd och bidra till att man får med sådana meningar i regeringsprogrammet efter valet, säger Sasi.

Också andra språk borde stärkas

Europarådets kartläggning om minoritetsspråkens ställning i Finland ger råd för hur man kunde samiskans ställning.

Finland får också ris för att utbudet på tidningar, radio och TV-program på samiska, tyska och romani är skralt.
Också rysk- och romaniundervisningen uppmärksammas i rapporten.

Enligt Kimmo Sasi är den ryska minoriteten i Finland så stor att man borde grunda nya ryska skolor i Finland.
(Av Anna Savonius)