Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Om Portugal faller sprids krisen vidare"

Från 2011
Bild: Yle

Portugal måste räddas, annars bryter helvetet lös. Det säger professor Bengt Holmström vid prestigefyllda Massachusettes Institute of Technology (MIT). Om Portugal faller sprids krisen vidare, i första hand till Spanien, som han betecknar som den "absolut sista gränsen".

Professor Holmström säger att det blir billigare att rädda Portugal än Spanien. Följderna av en spansk kollaps skulle vara oerhörda.

- Som man säger på engelska: Hell is loose! Det betyder total katastrof åtminstone för Europa, möjligtvis för världen.

Bengt Holmström, som för ett par år sedan nämndes som tänkbar vinnare av Nobels ekonomipris, framhåller att det är en helhetslösning för Europa som behövs. Stödpaketet till Portugal är bara en del av lösningen.

- Jag har alltid varit kritisk till att man bara stöder bankerna och tror att det ordnar sig med det. Först stödde man de grekiska bankerna, sedan de irländska - alltid ett land i sänder. Men jag är för stödet till Portugal nu, eftersom vi behöver mera tid för att hitta en helhetslösning.
Europa är strukturerat beslutsmässigt på ett sätt som gör det mer problematiskt. Men inte tror jag det är omöjligt.

Den helhetslösning Holmström efterlyser bör också innefatta skuldsanering för Grekland. Han tror det bara är en tidsfråga innan det blir aktuellt.

En kris som överraskat alla

Bengt Holmströms kollega, professorn i nationalekonomi Vesa Kanniainen, har föreslagit att Portugal lösgörs från eurosamarbetet. Holmströms reaktion på det förslaget är avvaktande:

- Det är en också möjlighet. Men också då måste de få stöd någonstans ifrån, från marknaden kommer inte några pengar.

De politiska möjligheterna för Grekland och Portugal att lämna euron vill han inte dryfta desto mer.

Holmström säger att det inte är speciellt meningsfullt att utpeka skyldiga till krisen, Vi står inför en ny situation i världshistorien som ingen kunde förutse. EU- och eurosamarbetet har hittills fungerat väl, men nu gäller det att omstrukturera beslutsprocessen, åtminstone då det gäller den finansiella sidan.

- Det är en läroprocess också. Inte går det att bara skjuta skulden på politikerna.

Holmström upprepar att världskrisen kommit som en total överraskning för nationalekonomerna. Ingen hade trott att man i utvecklade länder skulle få se en kris av de här dimensionerna. Inte ens att studera historien och de ständiga växlingarna mellan goda perioder och recessioner hade varit till någon större hjälp:

- Det här är ingen recession, det är en finanskris av globala proportioner.
(Av Mikael Schulman)