Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu utreds centralköksidén i Raseborg

Från 2011
Kökstillbehör
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Den här veckan påbörjades utredningen om hur matproduktionen i Raseborg ska se ut i framtiden. Utgångspunkten är att all matproduktion ska synas. Med utredningen vill man ta reda på hur kosthållet kunde fungera på mest effektiva sätt. Utredningen ska också ta upp vad ett centralkök, som skulle betjäna större delen av Raseborg, förutom Pojo, Tenala och Bromarv, skulle innebära.

Idag har Raseborg ett centralkök, beläget i Karis, 16 produktionskök samt 38 utdelningskök. Utredningens tekniska del, som handlar om kökslokaliteter och nödvändiga köksmaskiner, kommer en utomstående konsult att stå för. Raseborgs kosthållschef Tove Damén-Wikholm kommer att utreda matkvaliteten samt hur man skulle kunna förbättra mattillredningen i staden.

- Jag kommer se över hur vi lagar mat idag och den nya metoden cook and chill, berättar Damén-Wikholm.

Cook and chill innebär att man tillreder varm mat, sedan kyler man snabbt ner den för att värma upp den på plats. Det nuvarande systemet där man tillreder och transporterar varm mat har dock fungerat utan större problem.
- Jag förstår ju inte riktigt varför de inte skulle kunna fortsätta så, men det finns risker med allt och riskerna bör räknas in när man gör en sådan här undersökning, säger Damén Wikholm.

Centralkök ingen bra idé
Damén-Wikholm tycker själv inte att ett centralkök är en bra idé med tanke på att ett centralkök betyder långa mattransporter.
- Jag tycker inte heller att det är någon bra lösning att laga mat åt småbarn, skolbarn och åldringar på samma ställe.
Fastän småbarn och åldringar båda ibland äter purémat, äter de inte alltid samma basråvaror, säger Damén-Wikholm.

Skolbarnen, som faktiskt
borde äta skollunch och som skulle må bra av att göra det, behöver nog få en smaklig skollunch, säger Damén-Wikholm.

- Ska man eventuellt börja tillreda mat som passar alla i ett stort centralkök, så tror jag inte det är så lyckat.

Många åsikter och synvinklar
Under utredningen vill Damén-Wikholm att samtliga kök i staden ger sina åsikter och synvinklar på mattillverkningen. Hon vill även ge skolorna, daghemmen och åldringshemmen en chans att berätta sin åsikt om vad som är viktigt för dem och hurdan mat de vill köpa i framtiden.
- Om vi ställer igång ett stort centralkök med sådan mat som de sedan inte vill köpa så har de ingen skyldighet att köpa det, utan kan köpa maten någon annanstans ifrån och det är ju inte lyckat.
Utredningen ska vara klar i början på augusti. Tove Damén-Wikholm hoppas på att man i framtiden kan fortsätta som förut med några korrigeringar.

(Av Robin Lindberg)