Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Namninsamling mot centralkök i Raseborg

Från 2011
Närproducerad skolmat.
Bild: YLE/Anneli Nylund

Vi vill ha kvar våra otroligt bra köksor som lagar god mat och inte massproducerad, uppvärmd och inom citat ''billig'' mat. Mat gjord med kärlek och i mindre mängder smakar bättre.

Så låter några punkter i den text, som eleverna i Ekenäs högstadium (EHS) fick höra innan de gavs en möjlighet att skriva under den namninsamling, som pågår mot Raseborgs stads planer att bygga ett centralkök för tillredning av mat för skolor, daghem och åldringsvården i stora delar av staden.

I Sverige tas centralkök ur bruk

De fick också höra att man i Sverige för tio år sedan övergick till centralkök, som nu igen tas ur bruk för att de inte var förmånligare och att de producerade mat av sämre kvalitet.

"Varför ta bort dem, när flere skolor har fått hedersomnämnanden för den bästa maten i Svenskfinland? Lyssna till eleverna". Så slutar texten.

Det är nästan en och en halv sida text som Jim Jormanainen läser upp innan eleverna kan komma fram och skriva sitt namn på listan. Han och Anita Westerholm har då förklarat vad bakgrunden till namnlistan är och att det är frivilligt att skriva sitt namn på listan. Sedan kommer uppmaningen av Anita till dem som vill, att komma fram och skriva under. Det stora flertalet rusar fram för att skriva sina namn. De elever, som Yle Västnyland frågar, är på det klara med att maten i skolan är god för tillfället och att de är rädda att kvaliteten sjunker ifall den produceras i ett storkök. Sällan kommer det klagomål på maten i EHS. En av de tillfrågade eleverna hade en mindre bra erfarenhet av mat från storkök i sitt lågstadium.

Namnlistan fick gott mottagande

Anita Westerholm är ordförande för elevkårens styrelse i Ekenäs högstadieskola och Jim Jormanainen är viceordförande för elevkårsstyrelsen i Höjdens skola i Tenala. Båda är också medlemmar av ungdomsfullmäktige i Raseborg. De var mycket nöjda med det mottagande namnlistan fick. Anita säger att det är fint att alla vill skriva under.

Efter tillfället i EHS hade man fått omkring 450 namn på listan från EHS och Höjdens skola. Enligt planerna skall listor ytterligare skickas till Karis svenska högstadieskola och möjligen också till andra skolor, daghem och åldringshem. Det skall ungdomsfullmäktige ta ställning till.

Vilket märke har maten?

Anita och Jim är oroliga för att en koncentration av matframställningen till ett storkök betyder sämre och näringsfattigare mat och att de köksor som nu kan vara stolta över den mat de lagar i en sådan framtid har svårt med sin motivation. Jim Jormanainen berättar också att han av elever från Helsingfors fått frågan vilket ''märke'' maten i Tenalaskolan har, det vill säga att maten är halvfabrikat. Det är just den halvfabricerade maten som kunde komma att skickas till skolor och andra institutioner namninsamlingen vill undvika. Trots att tanken just nu är att ett eventuellt storkök inte skulle betjäna Tenala, Bromarf och Pojo, misstänker Jim att det med tiden ändå skulle innefatta åtminstone Tenala. Anita Westerholm drar sig till minnes uppgifter om en skola, där 60 procent av eleverna slutat äta skolmaten, eller 60 procent som äter maten, hur som helst en stor del som inte äter den. Det är något man borde undvika i Raseborg.

Ungdomsfullmäktige och elevkårer samarbetar

Initiativet till namninsamlingen kom från Höjdens skola och därefter kopplades också ungdomsfullmäktige till initiativet. Den information eleverna fått om planerna på ett storkök kommer från media och internet. Det har funnit uppgifter om att staden anlitar ett företag för att utröna hur ett storkök skulle passa in i stadens kosthållning. Jim Jormanainen säger att initiativet till namnlistan kom eftersom det är bättre att göra det nu än att vänta tills staden har fattat beslut i frågan.

(Av Robin Lindberg)