Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjögräs duger som energikälla

Från 2011
Bild: Yle/ Nora Engström

Tillgången på förnybara energi överskrider klart behovet av energi, visar forskning vid Levóninstitutet vid Vasa universitet. Forskningen har gällt tillgången på massa för utvinning av bionergi. Det handlar om halm som blir över i jordbruket och huggrester från skogsbruket.
Energiinnehållet i dessa massor överskrider klart energibehovet, och om man räknar till vind-, sol- och vattenenergi så är det mycket, säger utvecklingschef Pekka Peura vid Levón-institutet.
Yrkeshögskolan Novia har sökt intressanta idéer för energiprojekt i Österbotten, och allt fler små samhällen vill satsa på att bli självförsörjande när det gäller energi.
Komossa by i Vörå kommun är en av fyra så kallade energibyar; I Komossa vill man göra energi av sjögräs som samlats på botten i Röykas träsk.
Nu börjar arbetet med att ordna finansiering och förverkliga satsningarna runt om i bygderna.

(Av Sara Langh)