Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Det svenska skolspråket måste stärkas"

Från 2011
Bild: YLE/Mikael Kokkola

För många elever i de svenska högstadieskolorna är vardagen inte enspråkigt svensk. En del är tvåspråkiga och andra kan ha ett främmande språk som modersmål.

Det här syns i resultatet av inlärningen och därför måste skolspråket stärkas, säger Katarina Rejman, utbildningsråd i modersmål och litteratur vid Utbildningsstyrelsen.

Inom projektet Skolspråk kartlägger Utbildningsstyrelsen tillsammans med Åbo Akademi och Helsingfors universitet hur språkmiljön ser ut i de finlandssvenska högstadieskolorna. Målet är att skriva en handbok som lärarna kan använda sig av när de till exempel undrar hur man ska göra när en elev plötsligt använder finska i klassrummet.

Alla ämneslärarna har inte hittills, varken i studierna eller i skolmiljön, behövt reflektera så mycket över det här med skolspråk, säger Rejman.

Ett starkt skolspråk är viktigt för att man ska hänga med i undervisningen. I högstadiet börjar man använda ord och formuleringar som är ganska så krävande, vilka är viktiga att kunna för att inte falla av kärran, säger Rejman.
(Av Lotta Staffans)