Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Osäkert om fynden i Varggrottan är äkta

Från 2011
Neandertalmänniskor i Varggrottan.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Det råder ännu oklarheter kring äktheten i de fynd som hittades i Vaggrottan i Kristinestad. Var Varggrottan en boplats för Neandertalmänniskor eller inte?

Nu väntar man på experternas utlåtande om huruvida fynden i Varggrottan är äkta.

- Jag hoppas att experterna håller med om att de är äkta, säger Helena Taskinen, överintendent på Museiverket.

Hon vet inte vad som händer om fynden anses oäkta.

Utgrävningarna i Varggrottan började 1996 och man hittade föremål som föranledde spekulationer om att den varit bebodd för cirka 120 000 till 130 000 år sedan. Det här skall i så fall vara de enda kända lämningarna av Neandertalmänniskor som hittats i Norden.

Frågan om Varggrottan diskuterades på en museidag på Bötombergen i tisdags.

(Av Mira Myllyniemi)