Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland har ny regering

Från 2011
Regeringen 2011
Bild: Kari Kuukka / Yle

Riksdagen har som väntat valt Jyrki Katainen (Saml) till statsminister. Rösterna föll 118-72. Vänsterförbundets Jyrki Yrttiaho och Markus Mustajärvi röstade mot valet av Katainen, trots att deras parti är med i den nya regeringen.

Ingen röstade blankt och nio riksdagsledamöter var frånvarande vid omröstningen. Jyrki Katainen blir den tionde samlingspartisten som axlar ansvaret som statsminister.

Vänsterförbundets Mustajärvi och Yrttiaho har också tidigare ställt sig kritiska till regeringssamarbete med Samlingspartiet. Båda två var Vänsterförbundets regeringsförhandlare, men Mustajärvi lämnade förhandlingarna.

Vid riksdagsgruppens omröstning röstade Mustajärvi och Yrttiaho mot att partiet går med i regeringen.

Riksdagsgruppen har gett Mustajärvi och Yrttiaho en varning för hur det handlat. De planerar ändå inte att bilda en egen riksdagsgrupp eller att hoppa över till en annan grupp.

Halonen utnämnde regeringen
Republikens president Tarja Halonen har utnämnt den nya sexpartiregeringen. Ministrarna svors in under traditionellt hörtidliga former.

- Det här gänget kommer att kunna samarbeta och ta vettiga beslut, men världen omkring oss kommer at ge Finland stora utmaningar de kommande månaderna och vi kommer att ställas inför svåra ekonomiska frågor, sa Jyrki Katainen.

I sitt hälsningstal sa Halonen att hon hoppas på ett nära samarbete med den nya regeringen.

- Vi har ett gemensamt mål och det är att framgångsrikt leda Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, sa Halonen och hon anser att det nya regeringsprogrammet ger en god grund för samarbetet.

Presidenten anser ändå att den kritik mot EU som kom fram inför valet måste tas på allvar. Hon säger att man måste skapa mer förtroende för EU-politiken genom att öka öppenheten och göra medborgarna mer delaktiga i den.

Tidigare i dag beviljade presidenten avsked till den gamla regeringen som leddes av centerns Mari Kiviniemi.

Historiskt för Samlingspartiet
I sexpartiregeringen ingår Samlingspartiet, SDP, Vänsterförbundet, SFP, De gröna och Kristdemokraterna.

Det är 20 år sedan Samlingspartiet senast ledde regeringen. Harri Holkeri var då statsminister från 1987 till 1991.

Katainen ville i dag rikta blicken mot de framtida utmaningar som Finland står inför. Han betonade bland annat att det är viktigt att den brokiga sexpartiregeringen håller ihop.

Katainen ville inte ännu spekulera kring vad som kommer att känneteckna hans tid som statsminister. Bland kollegerna i riksdagen finns ändå en fast uppfattning om att Katainen kommer att lyckas som statsminister.

Läs också: SDP och De gröna valde gruppordförande

(Av Lotta Staffans)