Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Danmark vill utvisa brottslingar

Invandrare i Danmark

I Danmark förbereds en lagändring enligt vilken alla utlänningar som begår ett brott kan utvisas från landet.

Lagen kommer antagligen att godkännas, trots att politikerna är medvetna om att den bryter mot internationella människorättsavtal.

Det är integrationsminister Sören Pind som representerar partiet Venstre som föreslår lagändringen. Danmarks parlament, Folketinget diskuterade frågan på tisdagen och det slutgiltiga beslutet fattas på fredagen, enligt den danska nättidningen Information.

Folketinget accepterar med stor sannolikhet lagändringen, eftersom även de danska Socialdemokraterna och det Socialistiska folkpartiet står bakom den.

Enligt den nya lagen skulle utlänningar som gör sig skyldiga till allvarliga brott utvisas från landet oberoende av fängelsestraffets längd. Undantag skulle beviljas endast i de fall, där utvisningen med "säkerhet" bryter mot internationella avtal.

Danmark kommer antagligen att få svara för utvisningsbesluten inför Europeiska människorättsdomstolen, men det här är politikerna beredda på, skriver tidningen.
(Av Linn Karlsson)