Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Långa asylprocesser blir dyr affär

Från 2011
Oravais flyktingförläggning
Bild: YLE/ Kjell Vikman

Långa behandlingstider för asylansökningar blir dyra för staten. Både FN:s flyktingorgan UNHCR och Amnesty International har prickat Finland för de långa asylprocesserna.

Tidningen Aamulehti har i dag publicerat statistik som den beställt av migrationsverket. Den visar att de finländska myndigheternas långa behandlingprocesser av asylansökningar kostar staten flera miljoner euro om året.

Antalet asylsökande minskade i fjol och trenden fortsatte under årets första månader.

Trots det här - och trots att antalet asylansökningar till Finland är jämförelsevis få, tar behandlingen av fallen ovanligt lång tid i ett europeiskt perspektiv.

De psykiska problemen har blivit värre
Trenden syns också på Oravais flyktingförläggning, säger förläggningschef Mats Hägglund. För två år sen kom det runt 6 000 asylansökningar till Finland och i fjol runt 4 000. Enligt Hägglund har migrationsverket inte hunnit behandla dem alla och förläggningen har därför många invånare som bott där betydligt längre än vanligt.

För de asylsökande själva är det naturligtvis en svår sits, de är borta från sitt hemland, sin familj och sina vänner. Det, menar Hägglund, leder till att alla mår mer eller mindre dåligt. Men han säger också att man under de senaste två åren kunnat se att de psykiska problemen blivit värre, och det beror delvis på de långa behandlingstiderna.

Men det är inte bara de asylsökande själva som som lider av långa behandlingsprocesser, utan också statskassan.

En asylsökande kostar kring 40 euro om dagen
Enligt migrationsverkets uppgifter tog det mellan åren 2005 och 2010 i 42,3 procent av asylansökningsfallen över ett år att nå ett bokslut. En asylsökande i en mottagningscentral kostar staten runt 40 euro om dagen - och på ett år blir det 14 400 euro. Om alla de här 1 800 fallen skulle ha lösts på ett år, skulle räkningen för dem ha blivit runt 26 miljoner euro på fem år.

Då man räknar att över 500 av fallen tog över två år och över 150 fall över tre år, blir kostnaderna ännu högre. Den allra längsta asylprocessen i Finland tog hela åtta år och kostade staten 119 000 euro. Ett av problemen är att behandlingen i förvaltningsdomstolen ofta dröjer länge då ett beslut överklagas.

Enligt Mats Hägglund är det främst fråga om resursbrist. Han säger att resurser borde riktas också till domstolar och andra instanser som har hand om asylansökningsfallen, och inte bara till migrationsverket.
(Av Peter Sjöholm)