Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hakkarainen förlorade lönetvisten mot Raseborg

Från 2011
Jyrki Hakkarainen

Raseborgs stads utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen har förlorat sin lönetvist mot Raseborgs stad.

Helsingfors förvaltningsdomstol anser att staden hade rätt att sänka Hakkarainens lön efter kommunfusionen
eftersom Hakkarainens uppgifter ändrade.
Jyrki Hakkarainen förtjänade cirka 6 000 euro i månaden som kommundirektör i Pojo.
Vid kommunfusionen blev han utvecklingsdirektör och staden beslöt om en lön på cirka 5 500 euro i månaden,
det vill säga 500 euro mindre än kommundirektörslönen.

Oenighet till och med om vad det gäller
Stadsstyrelsen i Raseborg ansåg att lönetvisten gällde tolkning av kollektivavtalet.
Förvaltningsdomstolen borde därför inte alls ha undersökt Hakkarainens rättelseyrkande ansåg staden.

Hakkarainen ville däremot att domstolen upphäver lönebeslutet från stadsstyrelsens personalsektion.

Domstolen har valt att undersöka fallet trots att staden motsatte sig det.
Men Helsingfors förvaltningsdomstol slår fast att lagen om kommunsammanslagningar inte förbjuder en lönesänkning.

Inte slut ännu?

Jyrki Hakkarainen är mycket besviken och missnöjd över beslutet. Han uppger till Yle Västnyland att han överväger fortsatta rättsprocesser.
Personalsektionens ordförande Holger Wickström (SDP) säger att processen varit onödigt lång och att det nu vore dags att få slut på den. Han konstaterar att det känns som en lättnad att förvaltningsdomstolen nu har gett sitt beslut. Wikström vet inte hur staden Raseborg reagerar om Hakkarainen överklagar domstolsbeslutet.

(Av Pia Santonen)