Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

EU ska dra upp ekonomiska ramar

Flaggor utanför Europaparlamentet

Förhandlingar om EU:s långtidsbudget för åren 2014-2020 inleds i Bryssel i dag. Kommissionen ska lägga fram sitt förslag om långtidsbudget inför EU:s råd för allmänna ärenden.

Det är Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb som representerar Finland på mötet i dag. Förhandlingarna väntas hålla på i ett år.

Centrala punkter för Finland är att trygga förutsättningarna för finländskt jordbruk och behålla östra och norra Finlands särställning i region- och strukturpolitiken.

EU:s långtidsbudget sätter ramarna för hur mycket pengar EU årligen får lägga på olika områden.

Utifrån långtidsbudgeten föreslår EU-kommissionen en årlig budget som godkänns av ministerrådet och Europaparlamentet.
(Av Lotta Staffans)