Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ont om älgtjurar i skogen

Från 2011

Det finns allt för få älgtjurar i skogarna i Västra Nyland.
Det leder till att älgbrunsten inte fungerar normalt.

Älgkorna blir inte betäckta av de lämpligaste tjurarna vid rätt tid. Det medför att många älgkalvar föds sent på sommaren och då hinner de inte växa tillräckligt innan vintern. Dessutom föds färre älgkalvar om älgkon inte blir betäckt av en lämplig tjur.

Micke Wikström, redaktör på Radio Vega Västnyland och viltexpert, säger att orsaken till att tjurarna blir för få är att man enligt jaktförordningen inte får fälla en älgko som åtföljs av en kalv. Tjurarna saknar däremot den här "livförsäkringen" vilket gör att de lättare skjuts genast de visar sig.

I Fiskars ordnas imorgon ett seminarium som går under namnet Klöv 2020, där jägare samlas för att diskutera problemen i älgstammen. Problemet är inte älgstammens storlek utan stammens sammansättning. Målet med seminariet är att ha en välmående älgstam senast år 2020.

Samma problem med brist på älgtjurar har man haft i vissa delar av Sverige och där har man tagit tag i saken för länge sedan. Det säger Fredrik von Limburg Stirum som har tagit initiativet till Klöv 2020, som ordnades första gången för ett år sedan.

Under årets Klöv-seminarium föreläser sakkunniga från Finland och Sverige.

(Av Västnyland)