Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Alpernas glaciärer smälter

Från 2011
Triftglaciären i Schweiz
Bild: Philipp P Egli/cc-by-3.0

Alpernas glaciärer smälter i allt snabbare takt och det kan leda till en vattenkris i Europa.

En ny studie visar att floderna i Europa påverkas mer än vad man tidigare trott av att glaciärerna i Alperna smälter. I förlängningen kan det leda till att vattenbrist på somrarna blir allt vanligare, berättar nyhetsbyrån IPS.

Minskningen kan ses med blotta ögat
Många av glaciärerna i Alperna kan smälta bort helt och hållet under det här århundradet. Under de senaste 150 åren har många glaciärer krympt oavbrutet och sedan 1980-talet har man kunnat se minskningen med blotta ögat.

Bland annat glaciären Rhône i mellersta Schweiz har förlorat 1 266 meter av sin ursprungliga längd sedan år 1879.

De schweiziska glaciärerna lagrar närmare 60 miljarder kubikliter vatten. Glaciärerna fungerar som automatiska vattenreserver eftersom de lagrar vatten under de kalla och våta vintermånaderna men ger ifrån sig smältvatten under sommarmånaderna. Under varma somrar när mer vatten behövs, smälter också mer vatten.

Smältvattnet från Alpernas glaciärer har till och med större betydelse än vad som tidigare har uppskattats. Den schweiziska undersökningen jämför smältvattenmängden med Europas största floder Rhen, Rhône, Po och Donau.

Rhônefloden är 813 kilometer lång och flodens avrinningsområde är ungefär 100 000 kvadratkilometer.

Glaciärvattnet viktigt under torra somrar
Av Rhônes vatten härstammar ungefär en fjärdedel från glaciärer. Under varma och torra somrar som den år 2003 steg andelen glaciärvatten i Rhône till 40 procent, visar undersökningen.

Under åren 1996 och 2006 smälte 0,9 miljarder kubikmeter vatten varje år. Enligt forskarna kommer smältvattenmängden att stiga hela tiden fram till år 2050, men mot slutet av århundradet minskar vattenmängden snabbt.

- På grund av det varmare klimatet smälter snön en månad snabbare än tidigare och vattenmängden minskar med 10-15 procent under sommaren. Under varma somrar finns det därför litet vatten att tillgå, uppskattar forskaren David Volke vid de schweiziska miljömyndigheterna, enligt IPS.

Att vattnet minskar inverkar direkt på flodernas flöde, vilket i sin tur minskar mängden vatten på olika håll i Europa.

Enligt uppskattningar kommer ungefär 70 procent av glaciärerna att försvinna fram till slutet av det här århundradet. I värsta fall kan alla glaciärer smälta bort helt och hållet.

Madeleine Nygrund
(Av Peter Sjöholm)