Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många brunnar är smutsiga

En trädgårdsbrunn med tak.

De senaste dagarnas störtregn har vållat problem med brunnar runtom i landet. Då det regnar mycket kan nämligen förorenat ytvatten komma in i brunnarna.

Myndigheterna uppmanar brunnsägare att granska vattenkvaliteten i brunnarna med regelbundna mellanrum. Även utan skyfall lönar det sig att ta vattenprov minst vart tredje år för att kontrollera om det finns skadliga ämnen eller bakterier i brunnarna.

Ny forskning visar att det finns nån sorts orenheter i över hälften av alla brunnar i Finland. Vissa ämnen orsakar inga omedelbara sjukdomar, utan verkningarna kan upptäckas först efter flera år, skriver hydrogeologen Kirsti Korkka-Niemi vid Helsingfors universitet i en ny undersökning.

Till exempel fluorid kan påverka barns tandutveckling, medan nitriter och nitrater hämmar småbarns syreupptagning.

På miljöcentralen säger man att många i flera årtionden struntar i att testa vattnet och sedan blir överraskade av att det finns till exempel radon i det. Päivi von Kügelgen är en av dem som inte testat vattnet i sommarstugans brunn på över 20 år.

Enligt von Kügelgen borde man egentligen har gjort fler test, eftersom Lojo, där sommarstugan är belägen, är ett område där det finns radon i jorden. Men hon säger att brunnen testades då den byggdes i slutet av 80-talet och sedan ännu en gång två år efteråt, och sedan dess har ingen blivit sjuk.

I Finland finns runt 600 000 brunnar, de flesta av dem så kallade ringbrunnar. De är känsligare för förändringar i jordmånen och kraftiga regn än borrbrunnar, som i stället kan ta skada av tjäle och närliggande jordvärmebrunnar. Men att hålla vattnet rent i brunnarna är för det mesta inte svårt så länge man vet vad problemet är. För det mesta går felet att åtgärda genom att reparera brunnen eller rena vattnet.

(Av Stefan Nordgren)